top of page

EQUIP / BOARD
 
El nostre estudi es funda a Barcelona el 1998.

MIGUEL I. MAJORGA. Arquitecte per la Universitat Nacional de Colòmbia (1993) i per la Universitat Rovira i Virgili. Estudis en Biologia (1988) Universitat Pedagògica Nacional. Màster en Projectació Urbanística i Doctor en Gestió del Territori per la Universitat Politècnica de Catalunya (2013). Professor d'urbanisme del  Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori  DUOT-ETSAB-UPC i Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental DECA-ETSECCPB-UPC, i imparteix assignatures sobre Urbansimo i Ordenament Urbà i Territorial; Projecte Urbà i de les Infraestructures; Metabolisme Urbà i Territorial; Smart Cities, Smart Territories & Smart Land; Història i art de les Obres Públiques; entre d'altres. Actualment és també Professor del Programa de doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme (IS.UPC). Professor de Smart Territoris de la titulació en Urbanisme de la Universitat de la Salle (Bogotà). Professor del màster de Ciutat i Urbanisme (UOC). Professor convidat a diverses universitats a Espanya, Portugal, Itàlia i Llatinoamèrica. Vinculat al grup de recerca EXIT i FORM+ (UPC) i al grup interdisciplinar IntraScapeLab (UPC). Ha realitzat treballs de consultoria en plans i projectes urbans a Espanya, Colòmbia, Itàlia, Brasil i Hondures; ia Barcelona ha estat assessor urbanístic per a lÀrea dEcologia, Urbanisme i Mobilitat de lAjuntament de Barcelona.
 
MARIA PIA FONTANA. Arquitecta per la Facoltà di Architettura de la Universitat degli Studi di Napoli “Federico II”, ha cursat els seus estudis entre l'escola de Nàpols i la TU Technische Universität Graz (1997). Doctora en projectes arquitectònics per l'ETSAB-UPC (2012). Ha realitzat estudis de Postgrau en Projectació urbanística (2000) i en Disseny gràfic i editorial (2001) a Barcelona. Des del 2006 és professora del Departament de Projectes de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (EPS-UdG). Professora del Màster en Gestió de la ciutat i urbanisme (UOC). Professora de Smart Territoris de la titulació en Urbanisme de la Universitat de la Salle (Bogotà). Ha realitzat una estada postdoctoral docent i de recerca a  la Facultat d'Enginyeria i Arquitectura de la UNAL Colòmbia (seu Manizales) (2014). Ha estat professora convidada a diverses universitats a Itàlia, Espanya, Portugal, EUA, Mèxic, Xile, Equador, Argentina i Colòmbia. Vinculada al grup de recerca FORM+ (UPC) i al grup Arquitectura i Territori (UdG).  

 

Són membres del comite avaluador de l'Smart City Expo World Congress de Barcelona SCEWC i professors de l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya COAC. Treballen, investiguen i publiquen sobre temes d'urbanisme, sostenibilitat, mobilitat, espai públic i noves tecnologies aplicades al projecte.

Our firm was founded in Barcelona el 1998.

MIGUEL I. MAJORGA. Architect by the Universitat Nacional de Colòmbia (1993) and by the Universitat Rovira i Virgili. Studies in Biology (1988) Universitat Pedagògica Nacional. Màster en Urban Planning i PhD a Territorial Management per Universitat Politècnica de Catalunya (2013). Professor d'Urban Planning al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori DUOT-ETSAB-UPC i Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental DECA-ETSECCPB-UPC, and teaches subjects on Urbansimo i Ordenament Urbà i Territorial; Projecte Urbà i de les Infraestructures; Metabolisme Urbà i Territorial; Smart Cities, Smart Territories & Smart Land; History and art of Public Works; among others. Currently he is also Professor de PhD Program in Sustainability, Technology and Humanism (IS.UPC). Professor de Smart Territoris de la degree in Urbanisme a la Universitat de la Salle (Bogotà). Professor de la Master in City and Urbanism (UOC). Visiting professor at several universities in Spain, Portugal, Italy and Latin America. Linked to the research group EXIT and FORM + (UPC) and the interdisciplinary group IntraScapeLab (UPC). He fet consulting work in urban plans and projects in Spain, Colòmbia, Italy, Brazil and Hondures; and in Barcelona hes been urban advisor per a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobility de Barcelona City Council.
 
MARIA PIA FONTANA. Architect by the Facoltá di Architettura of the Università degli Studi di Napoli "Federico II", she has studit between the school of Naples and the TU Technische Universität Graz (1997). D. in Architectural Design from the ETSAB-UPC (2012). Has completat postgraduate studies a Urban Planning (2000) i Graphic and Editorial Design (2001) a Barcelona. Since 2006 she has been a lecturer in the Projects Department of the Polytechnic School of the University of Girona (EPS-UdG). Professor de màster en City Management and Urbanism (UOC). Professor de Smart Territoris de la degree in Urban Planning a la Universitat de la Salle (Bogotà). She has donat a postdoctoral teaching and research stay at la Faculty of Engineering and Architecture of the UNAL Colòmbia (Manizales Campus) (2014). She has be a visiting professor at several universities in Italy, Spain, Portugal, USA, Mexico, Xile, Equador, Argentina i Colòmbia. Linked to the research group FORM+ (UPC) and the group Arquitectura i Territori (UdG).
 

 

També són membres de la valoració commitent de l'Smart City Expo World Congress de Barcelona SCEWC i professors de l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya COAC. La seva feina, recerca i publicació en urbanisme, sustainability, mobility, public space and new technologies applied to the project.


Col·laboradors / Col·laboradors:


Tauana Limoeiro
Anna Sanz
Diego Heibling
Juan Pablo Serna
Mateu Trujillo
Andrés Gómez Zamora
Mar Cabarroques
Maria Antonia Alzate
Laura Sepulveda
Manuela Soto
Alba Fernández 
 
Plànol Arquitectes (Andrés Gómez, Mateo Trujillo, Luis Felipe Zuluaga)
Xavier Abadía (Enginyer de Camins Canals i Ports)

Teresa Navas (Historiadora urbana i geògrafa)
Pasquale Di Giorgio (Enginyer Civil)
Nicola Fontana (Enginyer Hidràulic)

Gemma Salvador (Ambientòloga)
Elisabet Roca (Ambientòloga)
María Ramos (Enginyera de muntanyes i especialista en GIS)
Mikel Casado (Arquitecte Màster en Sostenibilitat i GIS)
Toni López (Geògraf i demògraf) 
Jorge Rodríguez (Enginyer de telecomunicacions) COROLARI.Cat
Isaac Guevara (Disseny audiovisual)

+ informació: 
https://divisare.com/authors/2144748377-mayorga-fontana
https://mayorgafontanaarqs.wordpress.com

 

bottom of page