top of page

PLAYGROUNDS

 
Els patis, els centres i els entorns escolars són espais que haurien de fomentar les relacions urbanes i la cohesió social  dels barris dins d'una idea integral de  ciutat educadora.

 

Respecte a allò arquitectònic, haurien de ser  àmbits dobertura, de socialització i de trobada amb la naturalesa a la ciutat. Espais per a l'activitat a l'aire lliure, el moviment, l'estada, el repòs, la possibilitat de reunir-se a grans i petits grups. Aquests llocs  condicionen la tasca pedagògica per les mateixes característiques dels  espais: la seva qualitat ambiental, idoneïtat formal i funcional, el disseny dels seus límits, lobertura i/o relacions que promou entre interior i exterior. 


Alhora, en l'àmbit urbanístic, els centres  i camins escolars conformen una xarxa cívica, que evidencia i concreta el paper de les escoles com a centralitats potencials de barri, que teixeixen una xarxa de sinergies entre espais públics, equipaments i edificis d'accés públic. Un projecte comú que requereix una construcció col·lectiva   amb la interacció de professionals en urbanisme, mobilitat, espai públic i demografia amb directius, mestres, alumnes i comunitat educativa.


 

 

bottom of page